?

Log in

No account? Create an account

ethics

You can find people by interests in the page with interests

ethics in entries

Wereldraadsels

De raadsels van ons bestaan Hoe meer je er over nadenkt hoe raadselachtiger het feit is dat wij op dit moment op aarde bestaan. Het gaat om de volgende feiten. 1. Het bestaan van een heelal. 2. In dit heelal bestaan een groot aantal regelmatigheden. 3. Er is in dat heelal een planeet: de aarde…

Samenwerking

Beschouwingen over Samenwerking </b> In deze bijdrage wil ik verkennen wat er zoal onder het begrip samenwerking te rangschikken valt. Samenwerking is het devies voor onze huidige maatschappij. We moeten mijns inziens ook bezien hoe we vanuit de antroposofie kunnen vormgeven aan samenleven…

Autonomie

Autonomie, gelijkwaardigheid en samenwerking De Franse revolutie en de Verlichting hebben ons een drietal motto´s nagelaten die richtinggevend zijn geweest voor veel verdere maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat om de drieslag vrijheid, gelijkheid en broederschap. We kunnen die behalve als…

ethics in communities

Found: 675 matches

ethics in blogs

Found: 5282 matches

  • {{user.ago}}
    Name: {{user.name}}
    Journal: {{user.journal_title}}